پیام مدیریت

مدیریت چیا دانه

 ازدیاد جمعیت بر روی کره زمین و محدود بودن منابع غذایی از دغدغه های کارشناسان علوم تغذیه انسانی است. دانشمندان وکارشناسان علوم تغذیه با استفاده از تکنولوژی های موجود و به کار گیری علوم تجربی بخصوص علم ژنتیک توانسته اند روشهای نوینی جهت تولید انبوه مواد غذایی ابداع کنندو گامهای بلندی در یکصد سال اخیردر این زمینه برداشته شده است .. یکی از دستاوردهای این تلاش همگانی صنعتی کردن پرورش دام و طیور و آبزیان می باشد و بکارگیری تکنولوژی وعلوم زیستی در این رابط مواد غذایی مورد نیاز جوامع بشری را فراهم کرده در غیر اینصورت منابع سنتی مواد غذایی کفاف چند روز غذای مردم جهان را جوابگو نبوده و با توجه به اینکه منابع دریایی رو به کاهش می باشد پرورش ماهی و میگو و سرمایه گذاری در این بخش و صنایع مرتبط و مورد نیاز این بخش جهت تولید گوشت سفید بدون کلسترول و اوره و سرشار از امگا ۳ که نیاز زندگی انسان کم تحرک این عصر ماشینی می باشد اولویت خاصی و همت والایی را می طلبد.که امید است مسئولین توجه بیشتری به این صنعت داشته باشند بخصوص در استان چهار محال و بختیاری که دارای منابع آبی فراوان و استعدادهای بلقوه طبیعی مناسبی جهت پرورش ماهی قزل آلا و توسعه صنایع زیر دستی و بالا دستی این حرفه را دارا میباشد.

    تماس 09120301696